Forsiden

Høykapasitets fiberforbindelse mellom sør og nord!

6. september 2007 åpnet samferdselsministeren KystTeles første fiberkabelforbindelse, Polarsirkelkabelen, mellom Narvik og Trondheim. Fiberkabelen med 48 fibre og en total lengde på over 1000 km mer enn doblet fiberkapasiteten mellom Sør- og Nord-Norge.

I september 2010 ble denne forbindelsen komplettert med en fiberkabel mellom Nesna og Mo i Rana som binder sammen de ytre med de indre områdene av Helgeland.

KystTele solgt til KystTele Holding AS

Bodø 30. september 2015

Helgeland Kraft AS, Hålogaland Kraft AS og SKS Eiendom AS har i dag solgt sine aksjer i KystTele AS.

Ny eier er KystTele Holding AS.

Produkter og tjenester

Utleie mørk fiber

KystTele kan tilby utleie av mørk fiber på de fleste kabelstrekningene de disponerer. Både korte delstrekninger og lengre regionale strekninger er tilgjengelig.

Utleie bølgelengder

KystTele lyssetter selv ikke sine fibre, men kan tilby delstrekninger med passive optiske multiplexere hvor kunden kan lyssette sine kanaler.

Telelosji

Gjennom Telelosji tilbyr KystTele plass til transmisjonsutstyr til våre infrastukturkunder og også til våre kunders kunder.

Feilmeldinger

Det er for tiden ingen kjente feil i nettet

Planlagt arbeid

Det er for tiden ingen arbeider i nettet

Kontakt oss

Telefon: 77 04 24 00
E-post: post@kysttele.no