Forsiden / KystTeles fibernett

KystTeles fibernett

Fibernettet mellom Sør- og Nord-Norge besto tidligere av en fiberforbindelse mellom Trondheim og Bodø langsetter jernbanen og en fiberkabel langs kysten mellom Trondheim og Narvik. Begge forbindelsene er i dag omtrent fullt utnyttet fibermessig slik at det var vanskelig for nye operatører å få tak i mørk fiber mellom landsdelene.

KystTele la derfor i 2007 en fiberkabel langs kysten fra Trondheim til Troms grense, Polarsirkelkabelen, som mer enn doblet fiberkapasiteten mellom landsdelene og med god kapasitet for utleie av mørk fiber.

I tillegg åpnet KystTele i 2010 en ny forbindelse mellom Nesna og Mo i Rana, Tverrlinken, som binder sammen Polarsirkelkabelen og fiberkabelen langs jernbanen.

Polarsirkelkabelen

Polarsirkelkabelen går gjennom 3 fylker og har 34 landtak og 14 utystyrsrom på veien. Total lengde er 1004 km.

Tverrlinken

Tverrlinken går fra Nesna til Mo i Rana. Kabelen har 5 landtak og 2 noderom og går innom 3 kommuner. Den avsluttes i samme noderom som Polarsirkelkabelen i Nesna og deler noderom med den indre fiberkabelforbindelsen i Mo i Rana.

Feilmeldinger

Det er for tiden ingen kjente feil i nettet

Planlagt arbeid

Det er for tiden ingen arbeider i nettet

Kontakt oss

Telefon: 77 04 24 00
E-post: post@kysttele.no