Forsiden / Om KystTele / Eiere

Eiere

KystTele har solide eiere i ryggen som også tar et samfunnsansvar med egen satsing på utbygging av fibernettet i sine regioner.

KystTele eies av tre av Nord-Norges største kraftselskaper, HelgelandsKraft AS , Salten Kraftsamband AS  og Hålogaland Kraft AS .

Feilmeldinger

Det er for tiden ingen kjente feil i nettet

Planlagt arbeid

Det er for tiden ingen arbeider i nettet

Kontakt oss

Telefon: 77 04 24 00
E-post: post@kysttele.no