Forsiden / Produkter og tjenester / Konsulenttjenester

Konsulenttjenester

Konsulenttjenester

KystTele tilbyr konsulenttjenester for utbyggingsprosjekter innen fiber og bredbånd

KystTele har bred erfaring med internasjonale forespørseler og kontraktsforhandlinger innenfor fiberprosjekter. Spesielt har vi god bakgrunn innen fiber sjøkabelprosjekter.

Vi tilby følgende tjenester:

  • Bidra med rådgivning i nye bredbåndsprosjekter.
  • Bistå med design av nett, kalkulasjoner av kostnader
  • Bistå i søknader for offentlige midler.
  • Utarbeide søknader for offentlige tilatelser.
  • Ansvar for anbudsprosessen inkl anbudsbeskrivelse, offentliggjøring av anbud, åpning, besvarelse og tildeling av anbud.
  • Delta i kontraktsforhandlinger og avtaleutarbeidelse.
  • Bistå med prosjektledelse ved utbygging av bredbånd og oppfølging av anleggene under utbyggingen samt sluttkontroll av ferdigstilt anlegg.

Feilmeldinger

Det er for tiden ingen kjente feil i nettet

Planlagt arbeid

Det er for tiden ingen arbeider i nettet

Kontakt oss

Telefon: 77 04 24 00
E-post: post@kysttele.no