Telelosji

Telelosji

Gjennom Telelosji tilbyr KystTele plass til transmisjonsutstyr til våre infrastukturkunder og også til våre kunders kunder.

Med Telelosji får kunden raskt benytte allerede eksisterende rom med høy sikkerhet og overvåkning. Dette er en svært kostnadseffektiv løsning, der kunden også har tilgang til rommene 24 timer i døgnet hele året.

Feilmeldinger

Det er for tiden ingen kjente feil i nettet

Planlagt arbeid

Det er for tiden ingen arbeider i nettet

Kontakt oss

Telefon: 77 04 24 00
E-post: post@kysttele.no