Forsiden / Produkter og tjenester / Utleie bølgelengder

Bølgelengder

Utleie bølgelengder

KystTele lyssetter selv ikke sine fibre, men kan tilby delstrekninger med passive optiske multiplexere hvor kunden kan lyssette sine kanaler.

Det kan tilbys både CWDM og DWDM passive multiplexere etter avtale. Det tilbys kun punkt til punkt samband for hvert enkelt delstrekk og Add/Drop må gjøres i kundens eget utstyr.
Dette tilbudet er tenkt som en rimeligere inngang til egne forbindelser inntil man har fått traffikk nok til å leie en hel mørk fiberforbindelse.

Feilmeldinger

Det er for tiden ingen kjente feil i nettet

Planlagt arbeid

Det er for tiden ingen arbeider i nettet

Kontakt oss

Telefon: 77 04 24 00
E-post: post@kysttele.no