Forsiden / Produkter og tjenester / Utleie mørk fiber

Utleie mørk fiber

Utleie mørk fiber

KystTele kan tilby utleie av mørk fiber på de fleste kabelstrekningene de disponerer. Både korte delstrekninger og lengre regionale strekninger er tilgjengelig.

Mørk fiber gir høyeste grad av datasikkerhet og ubegrensede muligheter for oppgradering. Tjenesten er et tilbud til operatører og store bedrifter som ønsker kontroll med egen infrastruktur.
Mørk fiber gir eksklusiv disposisjonsrett til ett eller flere fiberpar. Her har man selv: styringen med båndbredde, funksjonelt grensesnitt, etc. Kunden overvåker tjenesten selv.

Feilmeldinger

Det er for tiden ingen kjente feil i nettet

Planlagt arbeid

Det er for tiden ingen arbeider i nettet

Kontakt oss

Telefon: 77 04 24 00
E-post: post@kysttele.no